İLK YARDIM

İlk Yardım Nedir?

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda,
sağlık görevlileri tarafından tıbbi yardım sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlk Yardımcı Kimdir?

İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta/yaralıya tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, konuyla ilgili eğitim sonunda ilk yardımcı sertifikası almış kişiyi tanımlar.

İlkyardımcı bulundurulması

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ilkyardım yönetmeliğine göre tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak işletmelerde olması gereken ilkyardımcı sayıları aşağıdaki gibidir;

MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

  • Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
  • Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
  • Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

bulundurması zorunludur.

İlk Yardımcı Nasıl Olunur?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan İlk Yardım Yönetmeliğine göre İlk Yardımcı olmak için;

  1. En az ilkokul mezunu olmak,
  2. Temel İlk Yardım Eğitimi almış olmak,
  3.  İlk yardımcı sertifikası ve kimlik kartı almayı hak kazanmış olmak gerekmektedir.

Sertifikalı İlkyardım Eğitim programları, Sağlık Bakanlığından ilkyardım eğitimi verme ve ilkyardımcı sertifikası düzenleme yetkisi olan kurumlar tarafından düzenlenir.

 

Eğitimi takip eden 1 hafta içinde İl Sağlık Müdürlüğünce verilen tarihlere uyularak katılımcıların sınavı gerçekleştirilmektedir.

 

Sınav teorik ve uygulamalı olarak 2 bölümde değerlendirilir:

Katılımcılar yazılı ve sözlü olarak yapılan sınavın her aşamasından 100 tam puan üstünden en az  85     puan alarak “ilkyardımcı” sertifikası almaya hak kazanmaktadırlar.

 

Sınavda başarısız olan katılımcı 2. bir sınava girebilir.

 

Sınav sonunda başarılı olan katılımcılara, İLKYARDIM EĞİTİM SERTİFİKALARI ve İLKYARDIMCI KİMLİK KARTLARI verilir.

 

Belgelerin geçerlilik süresi 3 yıldır. 3 yıl sonunda yapılan güncelleme eğitimi ve sınavı ile sertifika süresi uzatılır.

 

Temel İlk yardım Eğitimi Toplam 16 saat (2 gün) sürmektedir.

Sertifika Güncelleme eğitimleri 3 yıllık belge geçerlilik süresi dolmuş kursiyerlerin almaları gerekli olan 8 saatlik zorunlu eğitimlerdir.

 

Bu eğitimlerden sonra il sağlık müdürlükleri tarafından yapılan sınavlarda başarılı olan kursiyerlerin sertifika süreleri 3 yıl süre ile uzatılır.

 

 İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının gerekliliklerini karşılayan tüm konular hakkında sürekli eğitim programları düzenlemekteyiz.

 

İlkyardım Eğitimi Konuları

1- Genel İlkyardım  Bilgileri
2- Hasta/Yaralı ve  Olay Yerinin Değerlendirilmesi
3- Temel Yaşam Desteği
4- Kanamalarda  İlkyardım
5- Yaralanmalarda  İlkyardım
6- Yanık, Donma ve  Sıcak Çarpmalarında ilkyardım
7- Kırık, Çıkık ve  Burkulmalarda ilkyardım
8- Bilinç  Bozukluklarında İlkyardım
9- Zehirlenmelerde  İlkyardım 1
0- Hayvan  Isırmalarında ilkyardım
11- Göz, Kulak ve  Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında ilkyardım
12- Boğulmalarda  İlkyardım
13- Hasta/Yaralı  Taşıma Teknikleri